יום א', ח’ בטבת תשע”ט
כיתה ו 3
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מערכת שעות כיתה ה'3
20:20 (29/08/11) גיל דיאז

שלום לכיתה ה ' 3 . להלן מערכת השעות שלכם ליום הראשון. מקראה - " דרך המילים " מחברת עברית , שורה אחת 40 דף. מחברת חשבון . ספר שמואל א' + מחברת. 2 מחברות אנגלית 11 שורות. תודה. מגיל דיאז המחנך שלכם.