יום א', ח’ בטבת תשע”ט
כיתה ו 3
    האתר הראשי  |  דף הבית  
16:05 (12/10/11) רומי לוי

הנה מערכת השעות: יום ראשון:1.זה"ב2.אנגלית3.מדעים4.מדעים5.תנ"ך6.חשבון יום שני:1. גאוגרפיה2.גאוגרפיה3.עברית4.אנגלית5.אנגלית6.ספורט יום שלישי:1.מורשת2.אנגלית3.הבנת הנקרא4.לשון5.מפתח הלב6.הבנת הנקרא/לשון יום רביעי:1.חשבון2.מורשת3.דרמה/אומנות4.גישור5.אומנות/דרמה6.מדיה/מחזור7.כישורי חיים יום חמישי:1.תנ"ך2.עברית3.חשבון4.חשבון5.לשון6.עברית יום שישי:1.חשבון2.חשבון3.ספורט4.מדעים המשך יום נעים, רומי לוי